Wednesday, October 10, 2007

Aanslag op Florent Bex


VERKLARING VAN DE 10E OKTOBER 2007

Vandaag om 19.59 uur hebben wij met het Kommando Henricus Antonius van Meegeren de Ceremoniemeester Florent Bex neergeschoten.

Bex was Strateeg en een van de Hoofdacteurs in het internationale Kunstkader die op nationaal, Europees en internationaal Vlak het imperialistisch Systeem van de Musea en Instellingen van actuele Kunst zelf-beheersbaar wilden maken en de Totstandkoming van de Bevrijding van de hedendaagse Kunst wilden verhinderen.
Hij had centrale Functies in de Formulering, Coördinatie en Totstandkoming van de imperialistische Cultuurpolitiek - er waren in de laatste Jaren geen belangrijke actuele Kunst- of Cultuurprojecten waarbij hij niet op één of andere Manier betrokken was.
Hij is verantwoordelijk voor de massale Ellende onder de hedendaagse Kunstenaars en artistieke Uitdrukkingsvormen met in het bijzonder Performance- en Internetkunst.

Als eerste Directeur van het M_hka (waar hij op 20 september 1985 op achterbakse Manier is terechtgekomen) ontwikkelde en forceerde hij de imperialistische Politiek van de Vernietiging door Vriendjespolitiek en Afwijzing van de niet-commerciële Initiatieven in de Kunst - een Politiek die voor de Meerderheid der Kunstenaars Hongersnood en Ellende betekende, om Profijt en Macht voor het internationale Kapitaal te verzekeren.
Hij is verantwoordelijk voor de Vermeerdering van Uitbuiting, Verkommering en Onderdrukking van de hedendaagse Kunst en Kunstenaars in West-Europa en de Rest van de Wereld.

In de verschillende Cultuurcommissies, op bilateraal (zoals in de Vlaamsch-Waalse Kunstraad) en op internationaal Niveau zaaide hij de Voorwaarden voor het agressieve herschrijven van de Kunstgeschiedenis en de Uitbreiding van de Vlaamse Musea en de Kunstinstellingen over Westelijk Europa, die Kunstverschraling intensifiëerden en/of de Vernietiging van de Basis van Bestaan van duizenden Kunstenaars - in het bijzonder in de niet-commerciële strekkingen in de hedendaagse Kunst - tot Gevolg had.

Imperialistisch Collectiebeheer betekent de Uitbreiding en de Vermeerdering van de Ellende en de Vernietiging van Kunst en Kunstenaars in de Wereld. Het is een Poging, het bestaande cursus-gescherpte en catastrofale Evenwicht in het Machtsevenwicht tussen Kunstimperialisme en Versie, tegen de stijgende Druk van de Bevrijdingsstrijd en de interne Erosie van het Systeem met alle Middelen te stabiliseren en verdere Ontwikkelingen te verhinderen.

Het Imperialisme kan enkel destructieve Krachten ontwikkelen, zijn Bestaan is Vernietiging - het voert op Wereldschaal de Vernietiging door van Kunst en Kunstenaars door Vervlakking, Uitzichtloosheid en Ontmoediging. Tegen deze Werkelijkheid, eenvormig in de Kern dat Kunstenaars nergens in zulk een Systeem kunnen leven, ontwikkelt zich een Strijd tegen het Imperialisme en voor Zelfbeschikking en artistieke Menswaardigheid.

Deze Identiteit in Inhoud en Doel is de Verbinding van de Strijd bij alle Secties van de internationale Avantgarde, het Proces van Eenheid, dat wereldwijd rijpt.

De Wortels van elke revolutionaire en antagonistische Strijd hier te Lande is de ervaring dat in dit Systeem van Winst en Macht geen Leven mogelijk is - iedereen wiens Zinnen niet volledig afgestompt zijn, ervaart de Dimensie van de Vernietiging en Zinloosheid als een naakte Aanval op zijn Eigenheid, en alle uitgebuitenen ervaren dat dit feilende Systeem antagonistisch is aan alle eigen Behoeften en Concepties van het menselijke en menswaardige Leven.

Daartegenover staat de Positionering van zelf-bepaald Leven, de Herovering van natuurlijke Vaardigheden en menselijke Rijkdom en het Doel van de regelvrije en menselijke Maatschappij, waarin de Mens het zintuiglijke Centrum is, slechts mogelijk en materieel in de Strijd voor de radicale Omwenteling van de artistieke Werkelijkheid.
In de Strijd tot middel van het breken van het Systeem moeten deze Waarden als huidig en toekomstig Doel steeds opnieuw geformuleerd worden en van die, die vechten, veroverd en in de Betrekkingen gebruikt worden.

De Identiteit als Doel kan en moet bedoeld zijn als gemeenschappelijk subjectief Moment voor de Eenheid der revolutionaire Kunstenaars en voor de bewuste Normalisering van de revolutionaire Strijd en Strijders in het West-Europese Centrum van Kunst en Cultuur.
De revolutionaire Strijd vergt de Verdieping van de subjectieve en culturele Bewustzijnsprocessen - dwz. om de essentiële Ervaringen in het Systeem tot het culturele Begrijpen van de Situatie te brengen om eigen Voorstellingen en Doelstellingen te bepalen en duidelijk over de objectieve Voorwaarden te worden, zodoende de Macht van het Imperialisme, die daartegenover staat en tegen wie de Omwenteling verdergezet moet worden, te breken.
Revolutionair-artistieke Identiteit, het bewuste en onomkeerbare Besluit daarvoor, de Strijd voor de fundamentele Omwenteling van Voorwaarden voor de Zin en de Inhoud van het eigen artistieke Bestaan voorbestemd te zijn, is een Voorwaarde en een Basis voor bepaalde, aanvallende en ononderbroken Praktijken tegen Kapitulatie en Verraad van Directeuren en Curatoren.

Het Doel van de revolutionaire Strijd wereldwijd is om de vernietigende Tendens die het cultureel Imperialisme overal teweegbrengt, tegen te houden en om te draaien in een ontwikkeling voor Kunst en Kunstenaars en het concrete Perspectief op het eind van de institutionele imperialistische Heerschappij en Barbarij te openen.

Daarin heeft de Strijd van het Belgisch Front in het West-Europese Centrum speciale Betekenis als Sectie van het internationale Bastard Front wegens de Centraliteit van West-Europa en zijn toenemende cultureel-economisch-militaire Functie in het algemeen imperialistisch Systeem.

De Strijd tegen concrete Doelen in de imperialistische Strategie moet gevoerd worden met het Doel om voor hen de cultureel-materiële Grens te zetten, hun Penetratie te blokkeren en te verhinderen, om de Strategieën van het cultureel Imperialisme te breken en het Erosieproces van het Systeem aan te vatten.


De Eenheid der revolutionaire Krachten verwezenlijken!
De Strijd in het imperialistisch
Centrum in strategische Eenheid met
de Strijd in de andere culturele Continenten voeren!
Solidariteit met de Opstand van de Myanmaarse Bloggers!
Het revolutionaire Front in West-Europa in het kader van
de internationale culturele Bevrijdingsoorlog organiseren!
De Aanslagen op antiimperialistische Doelen verder ontwikkelen!


B.A.G. - Kommando Henricus Antonius van Meegeren
voor zijn 118e geboortedag 10. Okt 1889

No comments: