Friday, October 26, 2007

Vier Tage nach dem Internationalen DiskussionsforumRubrik Stern 10/1968

Powered by BAG
Lifestyle & Kultur | Leute | Mode | Liebesleben | Horoskope | Partnersuche


Eddy Van Son
Heiβ und Kalt

Vier Tage nach dem Internationalen "Metabolismus der Macht" Diskussionsforum im Oktober 1968 laden das M_hka, das MedienMuseum und Der Standaard Gazetten zu einer Gegen-Kundgebung vor das Museum: "Wir wollen sagen, wofür wir sind." Damit der Platz auch wirklich voll wird, erhalten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst kurzerhand frei. Auf selbstgefertigten Transparenten ertönt des Volkes Stimme: "Raus mit die antiimperialistischen Künstler", "DDV - Volksfeind Nr. 1", "Museumsbesucher, seid lieb und nett - jagt DDV und Konsorten weg", "Bei Flor wär das nicht passiert".

Und das Volk tut, wozu es von seinen Museumsdirektor aufgefordert wurde. Es schlägt den Künstler - oder was er dafür halt - ins Gesicht. Ein Verwaltungs- angestellter, der äuβerlich DDV ähnelt, wird von Kundgebungs- teilnehmern verfolgt: "Als ich wegging, folgte mir ein älterer Mann. Er began mich zu stoβen und rief: "Künstler-Sau, hau ab!" Da tönte es plötzlich aus der Menge heraus, immer lauter: "Hier ist DDV." Das ging wie ein Lauffeuer durch die Menge. Sie kam in Bewegung und rückte auf mich zu. Da rief ich: "Ich bin ein Mitarbeiter wie ihr." Man trat mir dennoch mit Schuhen ins Gesicht. Dann hatte jemand eine Flasche in der Hand und schlug auf mich ein. Ich spürte am ganzen Körper nur noch Schläge. Irgendwie konnte ich mich aber wieder aufrappeln."
Ein Polizeioffizier kommt den Verfolgten zu Hilfe: "Ich war gerade nach vorn gegangen, um die Lage zu erforschen, als mir der junge Mann entgegen gerannt kam: "Um Gottes willen, schützen Sie mich, die wollen mich totschlagen." Hinter ihm her kamen an die tausend Leute, die uns beide nun noch vierzig Meter weit verfolgten. Dann hatten sie uns eingeholt. Die leute johlten und riefen: "Schlagt den DDV tot." Wir wurden zu Boden geworfen. Die Menge war auβer sich. Wir haben uns dann die letzte Meter bis zum Wagen irgendwie hingeschleppt." Die Menge versucht den Wagen umzukippen: "Zwei von ihnen schlugen eine Scheibe ein. Ich sah durch das Fenster entstellte und tierische Gesichter. Die Menge brüllte drauβen: "Lyncht ihn, hängt ihn auf.""

Stern 10/68. frei zit. nach Heiβ und kalt s. 581.Artikel VersendenArtikel Drucken

Friday, October 19, 2007

Geen Macht voor Niemand


Metabolisme van de Macht

discussieforum


Wivina De Meester - Wouter de Ploey - Danny Devos
Gui Polspoel


20 oktober 2007 - 16.00u

M_hka-Media - Antwerpen

Provisorisch Strijdprogramma voor de
Strijd om de Culturele Rechten van de
Gevangengehouden Kunstenaars

Verklaring van 20e oktober 2007


Wij strijden voor:
 1. Vrije Zelforganisatie voor de Kunstenaars.
 2. Vergoedingen volgens Tarief, Recht op Ontwikkeling en Werk, Ondernemingsraad en Stakingsrecht.
 3. Pensioen- en Ziekteverzekering.
 4. Kunsthistorische Omkadering door onafhankelijke Critici van buitenaf en vrije Keuze van Medewerkers.
 5. Zelfbestuur door Verkiesbaarheid in alle organisatorische Functies.
 6. Onbeperkt Bezoekrecht zonder Inmenging.
 7. Samenscholingsrecht zonder Inmenging.
 8. Afschaffing van Museumsbemoeienissen, buitengewone Huisreglementen en Isoleringstaktieken.
 9. Afschaffing van Censuur, Beroepsverbod en Broodroof.
 10. Vrije Toegang tot Binnen- en Buitenlandse Lectuur en Media zowel in de Museumsbibliotheek als Daarbuiten.
 11. Vrij Gebruik van alle Werkruimten en voltallig Personeel.
 12. Onbeperkte Toegang tot alle Aangelanden van het Museumdomein.

Kameraden, Kollega's, niet langer Getreuzeld!
Spuwt in de Handen en begin eraan!
Voor een Revolutionaire Museumbeweging!
Voor de Overwinning in de Kunstenaarsstrijd!

B.A.G. - Kommando Abu Musab Al-Zarqawi
voor zijn 41e geboortedag 20. okt 1966

In het kader van de voorstelling 'Wolfskers' van Toneelhuis in een regie van Guy Cassiers organiseren MuHKA_Media en Toneelhuis op zaterdag 20 oktober 2007 om 16.00u een discussieforum over "het metabolisme" van de macht.

"Wolfskers" is het tweede deel van een drieluik dat regisseur en artistiek leider van Toneelhuis Guy Cassiers heeft opgezet rond de macht. "Mefisto for ever" (2006) was het eerste deel en op het einde van het seizoen maakt hij het sluitstuk van de triptiek: "Atropa" (2008).

"Wolfskers" is gebaseerd op drie films van de Russische cineast Sokurov: "Moloch", "Taurus" en "The Sun", respectievelijk over Hitler, Lenin en Hirohito. Sokurov. Macht wordt meestal geassocieerd met wil en daadkracht. Sokurov toont zijn machthebbers echter als haast willoze subjecten. Lethargie en fataliteit hebben de plaats ingenomen van wil en daadkracht.

In hoeverre kan deze beschrijving als metafoor dienen voor een vergiftiging door de macht? Is de macht in laatste instantie een gift dat het individu fysiek en mentaal aantast, doet hallucineren en uiteindelijk op een bepaalde manier verstikt?

Deze vraag zouden we willen stellen aan personen die machtsposities hebben ingenomen of nog steeds innemen: politici, bedrijfsleiders, magistraten, captains of industry,...

Thursday, October 18, 2007

Bastard Art Collectibles

Bastard Art Collectibles

18 october 2007 marks the 30th anniversary of the deaths of Andreas Baader, Gudrun Ensslin and Jan-Carl Raspe, the martyrs of the antiimperialistic fight who ended their lives at Stammheim Prison in Germany. Hail!

On this memorable day we enter the first series of two Bastard Art Collectibles in very limited edition:
:: the Bastard Art T-Shirt ::2 colour screenprint on black t-shirt
100% cotton - made in Bangladesh
5 size small - 5 size medium only!
numbered & signed
:: 44,- €


:: the Bastard Art Sweater ::
2 colour screenprint on black hooded sweater
80% cotton / 20% polyester - made in Cambodia
2 size small - 3 size medium only!
numbered & signed
:: 66,- €


Don't hesitate - This is a unique one-time-only offer, these collectibles will not be reprinted! Order your copy now!

Support the Antiimperialistic Fight!
Victory for the Peoples' Artists!
We will Fight!
We will Fight!B.A.G. - Kommando Lee Harvey Oswald
for his 68th birthday on 18 Oct 1939

Wednesday, October 10, 2007

Aanslag op Florent Bex


VERKLARING VAN DE 10E OKTOBER 2007

Vandaag om 19.59 uur hebben wij met het Kommando Henricus Antonius van Meegeren de Ceremoniemeester Florent Bex neergeschoten.

Bex was Strateeg en een van de Hoofdacteurs in het internationale Kunstkader die op nationaal, Europees en internationaal Vlak het imperialistisch Systeem van de Musea en Instellingen van actuele Kunst zelf-beheersbaar wilden maken en de Totstandkoming van de Bevrijding van de hedendaagse Kunst wilden verhinderen.
Hij had centrale Functies in de Formulering, Coördinatie en Totstandkoming van de imperialistische Cultuurpolitiek - er waren in de laatste Jaren geen belangrijke actuele Kunst- of Cultuurprojecten waarbij hij niet op één of andere Manier betrokken was.
Hij is verantwoordelijk voor de massale Ellende onder de hedendaagse Kunstenaars en artistieke Uitdrukkingsvormen met in het bijzonder Performance- en Internetkunst.

Als eerste Directeur van het M_hka (waar hij op 20 september 1985 op achterbakse Manier is terechtgekomen) ontwikkelde en forceerde hij de imperialistische Politiek van de Vernietiging door Vriendjespolitiek en Afwijzing van de niet-commerciële Initiatieven in de Kunst - een Politiek die voor de Meerderheid der Kunstenaars Hongersnood en Ellende betekende, om Profijt en Macht voor het internationale Kapitaal te verzekeren.
Hij is verantwoordelijk voor de Vermeerdering van Uitbuiting, Verkommering en Onderdrukking van de hedendaagse Kunst en Kunstenaars in West-Europa en de Rest van de Wereld.

In de verschillende Cultuurcommissies, op bilateraal (zoals in de Vlaamsch-Waalse Kunstraad) en op internationaal Niveau zaaide hij de Voorwaarden voor het agressieve herschrijven van de Kunstgeschiedenis en de Uitbreiding van de Vlaamse Musea en de Kunstinstellingen over Westelijk Europa, die Kunstverschraling intensifiëerden en/of de Vernietiging van de Basis van Bestaan van duizenden Kunstenaars - in het bijzonder in de niet-commerciële strekkingen in de hedendaagse Kunst - tot Gevolg had.

Imperialistisch Collectiebeheer betekent de Uitbreiding en de Vermeerdering van de Ellende en de Vernietiging van Kunst en Kunstenaars in de Wereld. Het is een Poging, het bestaande cursus-gescherpte en catastrofale Evenwicht in het Machtsevenwicht tussen Kunstimperialisme en Versie, tegen de stijgende Druk van de Bevrijdingsstrijd en de interne Erosie van het Systeem met alle Middelen te stabiliseren en verdere Ontwikkelingen te verhinderen.

Het Imperialisme kan enkel destructieve Krachten ontwikkelen, zijn Bestaan is Vernietiging - het voert op Wereldschaal de Vernietiging door van Kunst en Kunstenaars door Vervlakking, Uitzichtloosheid en Ontmoediging. Tegen deze Werkelijkheid, eenvormig in de Kern dat Kunstenaars nergens in zulk een Systeem kunnen leven, ontwikkelt zich een Strijd tegen het Imperialisme en voor Zelfbeschikking en artistieke Menswaardigheid.

Deze Identiteit in Inhoud en Doel is de Verbinding van de Strijd bij alle Secties van de internationale Avantgarde, het Proces van Eenheid, dat wereldwijd rijpt.

De Wortels van elke revolutionaire en antagonistische Strijd hier te Lande is de ervaring dat in dit Systeem van Winst en Macht geen Leven mogelijk is - iedereen wiens Zinnen niet volledig afgestompt zijn, ervaart de Dimensie van de Vernietiging en Zinloosheid als een naakte Aanval op zijn Eigenheid, en alle uitgebuitenen ervaren dat dit feilende Systeem antagonistisch is aan alle eigen Behoeften en Concepties van het menselijke en menswaardige Leven.

Daartegenover staat de Positionering van zelf-bepaald Leven, de Herovering van natuurlijke Vaardigheden en menselijke Rijkdom en het Doel van de regelvrije en menselijke Maatschappij, waarin de Mens het zintuiglijke Centrum is, slechts mogelijk en materieel in de Strijd voor de radicale Omwenteling van de artistieke Werkelijkheid.
In de Strijd tot middel van het breken van het Systeem moeten deze Waarden als huidig en toekomstig Doel steeds opnieuw geformuleerd worden en van die, die vechten, veroverd en in de Betrekkingen gebruikt worden.

De Identiteit als Doel kan en moet bedoeld zijn als gemeenschappelijk subjectief Moment voor de Eenheid der revolutionaire Kunstenaars en voor de bewuste Normalisering van de revolutionaire Strijd en Strijders in het West-Europese Centrum van Kunst en Cultuur.
De revolutionaire Strijd vergt de Verdieping van de subjectieve en culturele Bewustzijnsprocessen - dwz. om de essentiële Ervaringen in het Systeem tot het culturele Begrijpen van de Situatie te brengen om eigen Voorstellingen en Doelstellingen te bepalen en duidelijk over de objectieve Voorwaarden te worden, zodoende de Macht van het Imperialisme, die daartegenover staat en tegen wie de Omwenteling verdergezet moet worden, te breken.
Revolutionair-artistieke Identiteit, het bewuste en onomkeerbare Besluit daarvoor, de Strijd voor de fundamentele Omwenteling van Voorwaarden voor de Zin en de Inhoud van het eigen artistieke Bestaan voorbestemd te zijn, is een Voorwaarde en een Basis voor bepaalde, aanvallende en ononderbroken Praktijken tegen Kapitulatie en Verraad van Directeuren en Curatoren.

Het Doel van de revolutionaire Strijd wereldwijd is om de vernietigende Tendens die het cultureel Imperialisme overal teweegbrengt, tegen te houden en om te draaien in een ontwikkeling voor Kunst en Kunstenaars en het concrete Perspectief op het eind van de institutionele imperialistische Heerschappij en Barbarij te openen.

Daarin heeft de Strijd van het Belgisch Front in het West-Europese Centrum speciale Betekenis als Sectie van het internationale Bastard Front wegens de Centraliteit van West-Europa en zijn toenemende cultureel-economisch-militaire Functie in het algemeen imperialistisch Systeem.

De Strijd tegen concrete Doelen in de imperialistische Strategie moet gevoerd worden met het Doel om voor hen de cultureel-materiële Grens te zetten, hun Penetratie te blokkeren en te verhinderen, om de Strategieën van het cultureel Imperialisme te breken en het Erosieproces van het Systeem aan te vatten.


De Eenheid der revolutionaire Krachten verwezenlijken!
De Strijd in het imperialistisch
Centrum in strategische Eenheid met
de Strijd in de andere culturele Continenten voeren!
Solidariteit met de Opstand van de Myanmaarse Bloggers!
Het revolutionaire Front in West-Europa in het kader van
de internationale culturele Bevrijdingsoorlog organiseren!
De Aanslagen op antiimperialistische Doelen verder ontwikkelen!


B.A.G. - Kommando Henricus Antonius van Meegeren
voor zijn 118e geboortedag 10. Okt 1889

Sunday, October 7, 2007

Sprengstoffanschlag auf das Standaard-Hochhaus in Groot-Bijgaarden


Erklärung vom 7. Oktober 2007

Gestern, am Samstag, den 6. Oktober um 19 Uhr 59 sind zwei Bomben im Standaardhochhaus in Groot-Bijgaarden explodiert. Weil trotz rechtzeitiger und eindringlicher Warnungen das Haus nicht geräumt worden ist, sind dabei 4 Menschen verletzt worden. Um 19 Uhr 34 ist unter der Nummer 2009 die erste Warnung durchgegeben worden mit der Aufforderung, das Haus wegen Bombenalarm binnen 15 Minuten zu räumen. Die Antwort war: "Hören Sie auf mit dem Blödsinn". Es wurde aufgelegt. Zweiter Anruf um 15 Uhr 39: "Wenn Sie nicht sofort räumen, passiert etwas Fürchterliches". Aber die Telefonistinnen hatten offenbar Anweisung, solche Anrufe nicht zu beachten. Der dritte Anruf um 15 Uhr 44 ging an die Bullen: "Sorgen Sie, verdammt nochmal, dafür, daβ endlich geräumt wird". Weil der VUMkonzern die Tatsache, daβ er gewarnt worden ist, nicht unterschlagen kann, verdreht er die Nachricht: "Es sei nur ein Anruf gewesen, und der sei zu spät gekommen". Zwei Telefonistinnen und die Bullen können bestätigen, daβ die Standaardpresse einmal mehr lügt.

De Standaard ging lieber das Risiko ein, daβ seine Arbeiter und Angestellten durch Bomben verletzt werden, als das Risiko, ein paar Stunden Arbeitszeit, also Profit, durch Fehlalarm zu verlieren. Für die Kapitalisten ist der Profit alles, sind die Menschen, die ihn schaffen, ein Dreck. Wir bedauern, daβ Arbeiter und Angestellte verletzt worden sind.
Wir fordern von Standaard: daβ seine Zeitungen die antiimperialistischen Hetze gegen die Aktuelle Künstler, gegen Künstlerichen Aktionen wie Performance und Netkunst, gegen die nicht Kommerziellen Initiativen hier und in anderen Ländern einstellen; daβ der VUMkonzern die Hetze gegen die Befreiungsbewegungen in die Aktuelle Kunst einstellt, besonders gegen die Künstler, die für die Befreiung der Imperialistischen Museen und Instituten kämpfen; daβ er seine propagandistische und materielle Unterstützung für die imperialistische Politik der herrschenden Klasse Direktoren und Kritiker einstellt; daβ die Standaardpresse aufhört, über die Belgischen Kunst und Künstler hier Lügenberichte zu verbreiten.

Wir verlangen, daβ die Standaardpresse diese Erklärung abdruckt.
Wir verlangen nichts Unmögliches.
Wir werden unsere Aktionen gegen die Feinde der Aktuelle Kunst erst einstellen, wenn unsere Forderungen erfüllt sind.

Enteignet De Standaard!
Enteignet die Feinde der Kunst!

B.A.G. - Kommando Ulrike Marie Meinhof
zum ihren 73. geburtstag 7. Okt 1934