Sunday, February 15, 2009

Manifest van het Bastardisme


OPRICHTING EN MANIFEST VAN HET BASTARDISME
door AndreVos Baader

(Uit Frankfurter Ungemeine van zondag 20 september 1959)

Achter enig overgeven, brengen wij de onderwerpen. De hymne der buizen door stuur, tijd-extase in oorlog der eeuwen! Voor stampen en springen, van aan de werkplaatsen, rokende met moderne bruggen gigantische vlaggen versierd kunstwerk als literatuur gecreëerd. Zou een man het genot verheerlijken, worden van de in de nachtelijke stations mortale slapeloosheid, wereldschoonheid: of is moralisme aan de beurt? Mysterieus vuur lijkt met gevaar vertrouwd. Het ideale absolute explosieve karakter dat nu moet ademen... dat willen anarchisten, tegen zo kan en past ieders minachtig met de opgehangen felheid die musea zijn en Wij der geestdriftige onverzadigbare vloedgolven: gymnasten applaudisseren de mildheid die Wij openrammen! De glijdende zuilen vluchten door ruimterails met oerelementen vol ideeën, rookslierten, Wij vernietigen rivieren, bezingen tot rebellie veelstemmige alomtegenwoordige elementen gezet als propellers wier horizon klappert, het snelle soort messen; slechts lijkt de soort op het circuit waarover Wij oproer, opportunistische salto en menigte bewegen als een mitrailleur in zijn onbeweeglijkheid, kringelende mooier stoomschepen bezingen. Fabrieken zullen een meesterwerk strijden langs de gloed van haar ronkende Nike, verrijkt, opgevat en weggeschoten. Wij zijn de bibliotheken der verste onbekende lafheid als enthousiaste wolken met groot militarisme, peinzender dan patriottisme en haar academies als de moeder der geen slaap in daden van snelheid. Waarvan zullen wij vlam zijn der koortsachtige schittering der zon die liefde sterven laat, en aan de moed de mooie verklaringen voor deuren die erin bestaat slangen te verheerlijken, energie, schoonheid van slangen op onze borst als blikkerende race-auto op de nieuwe baan. Agressief van dwingen, hygiënische vuistslag: de strijd. Voortschieten op de dichter willen menigen. Waarom bespannen in aftasten, het in machten dikke heftige leven trillend ook van agressieve vliegtuigen wiens beweging elektrisch is en die de wereld bezingen als moet het de uitloper der motorkap en de reeds derde van de manen; essentiële arsenalen, vulgaire aanval door brede en avontuurlijke wind door de hoofdsteden. Kijken hoe 10 zich rijden van de gestorvenen die verheerlijkt de door snelheid en roekeloosheid tegen buizen en de eeuwige oorvijg reeds vergroten. Wij Moed, revoluties voor het onmogelijke gisteren dat de verwoestende Samotrake herleidt tot de grootsheid der aarde, werken, die nooit glinsterend staan en de vermetelheid bezingen. Wij hebben het gebergte mens veelkleurige verslinders, de locomotieven willen en zullen om vrouw, paarden, auto en achterom poëzie de onze zijn.


B.A.G. - Kommando Knut Pedersen Hamsun
Zum 57. Todestag 19. Februar 1952


Dit Manifest van het Bastardisme* wordt toegelicht door AndreVos Baader aka DDV tijdens een avond georganiseerd door deBuren in het kader van het Performatikfestival in Literatuurhuis Passa Porta, Dansaertstraat 46, 1000 Brussel op Donderdag 19 Februari 2009 om 20.00u.

Op 20 februari 1909 verscheen het eerste Futuristisch Manifest van Filippo Tommaso Marinetti op de voorpagina van Le Figaro, het startschot voor de lange reeks avant-gardes van de 20ste eeuw. We herbekijken en herdenken de eisen en verwachtingen van toen. Sara De Roo (tg Stan) brengt een lezing van het manifest. Marinetti-kenner Sascha Bru (UGent) licht een en ander toe. Schrijver Jeroen Olyslaegers, dichteressayist Dirk van Bastelaere en beeldend kunstenaar Danny Devos reageren op sleutelbegrippen uit de tekst.


* Het Manifest van het Bastardisme gebruikt alle woorden van het Futuristisch Manifest, maar in een andere volgorde.