Sunday, November 29, 2009

2030 War Zone Amsterdam

A collection of news clips found on various TV-channels during a workshopweek with artists from several countries from present, past or future war situations. Curator of the project was Brigitte van der Sande.

In order of appearance:
- Katja van Driel (German)
- David Burrows
(English)
- Hwayeon Nam
(Korean)
- Sawsan Bou Khaled
(French)
- Didem Özbek
(Turkish)
- Nesrine Khodr
(Arabic)
- Diego Rotman
(Spanish)
- Miran Mohar
(Slovenian)
as the reporters,

- Danny Devos
- Sawsan Bou Khaled
as the kidnappers,

- Brigitte van der Sande
as herself.

This movie was presented at the Kick-off 2030 War Zone Amsterdam event at Mediamatic, Amsterdam, on 28 november 2009.
More info: http://www.mediamatic.net/page/125482/en

Sunday, November 1, 2009

Dringend Gezochte Bastardisten


Deze affiche van 60x84cm werd recent aangeplakt in diverse grenskantoren, politiekazernes, banken, treinstations en overheidsinstellingen van België.

This 60x84cm poster was recently seen in various border control offices, police departments, banks, train stations and public service departments throughout Belgium.

Sunday, June 7, 2009

Yves Klein was never in Art Ghraib
+=

Performance by DDV @ Momentum #4
Brussels, 6 june 2009Wednesday, April 22, 2009

Kunstenaar na 444 dagen Gevangenschap bevrijd door een commando van KunstRebellen

KUNSTGAZET

Kunstenaar na 444 dagen Gevangenschap bevrijd door een commando van KunstRebellen
Luc Thuismans:
"Ik heb Spijt dat ik zo lang gecollaboreerd heb met de Imperialistische Omgeving voor Actuele Kunst"
Slachtoffer van Uitbuiting en Foltering in Kunstinstelling AuschWiels getuigt


Na een gevangenschap van maar liefst 444 dagen werd de Mortselse kunstenaar Luc Thuismans gisteren uit de kunstinstelling AuschWiels bevrijd door een commando van KunstRebellen.

“Het KunstImperialisme van de instellingen moet verdwijnen”, zegt Thuismans. De KunstRebellen hebben een punt dat ik vanaf vandaag ten volle wil steunen.

FOLTERING DOOR INTERNETBOARDING

Soms tot meerdere keren per dag werd Thuismans onderworpen aan folteringen, ondermeer door middel van de beruchte techniek van het ‘InternetBoarding’. De gevangene wordt op een spieraam gebonden met het hoofd naar beneden, voor zijn kunstmatig opengesperde ogen wordt een computerscherm gemonteerd met daarop een waterval van digitale internetprojecten, interactieve websites, artistieke Blogspots, Facebook applicaties, YouTube favorieten en MySpace profielen van hedendaagse KunstRebellen. Er wordt zorgvuldig gekozen uit diegenen die niet aan bod komen in de Omgeving voor Actuele Kunst en zich ook niet engageren in Kunst in Netwerken.

WIELSCHISME FOR KIDS

Naast de dagelijkse vernederingen en brutaliteiten worden de kunstgevangenen in AuschWiels tijdens de weekends ook ingezet om de kinderen van bevriende en welstellende KUZI bonzen van kampcommandant Schnautzewaert ter wille te zijn tijdens zogenaamde ‘Wielschisme for Kids’ workshops. In één van de ondergrondse bunkers worden de kunstgevangenen geacht allerlei kwellingen van de opgehitste kinderen te doorstaan; besmeurd worden met verf, geprikt met scherpe potloden en dies meer.

Op deze dagen krijgen de kunstgevangenen eten noch drinken. Terwijl de kids zich naar hartelust kunnen laven aan echte Coca Cola. Thuismans, voor wie de slagzin ‘Coke is it’ als het ware een credo is geworden leed hier ten zeerste onder.

VIRTUELE BEELDEN

“Virtuele beelden zijn geen illusie” zegt Thuismans. “Er beantwoordt een zelfde werkelijkheid aan als de doeken die ik de afgelopen 20 jaar gepenseeld heb. Het verschil tussen een schilderij en een volledig virtueel kunstwerk is vandaag niet meer te maken. Er bestaan mogelijkheden om met de computer en op het internet kunstwerken te maken die even echt zijn als mijn schilderijen. De beelden van het computerscherm zijn beelden met evenveel ziel. Ze zijn eindeloos te savoureren, het is een wereld die zowel extreem virtueel als virtuoos maakbaar is. Dat vind ik fascinerend in de Omgeving voor Actuele Kunst van vandaag.”

KUNSTREBELLEN

Voor de KunstRebellen die Thuismans uit zijn netelige situatie bevrijdden heeft hij niets dan lof. “Toen ik mijn iPhone terugkreeg ben ik onmiddellijk naar hun internetprojecten gaan kijken en heb ingezien dat ik de afgelopen 20 jaar gecollaboreerd heb met de Imperialistische Omgeving voor Actuele Kunst. Daardoor heb ik heel wat beloftevolle Kunstrebellen het gras voor de voeten weggemaaid. In de talloze adviesraden van invloedrijke instellingen en tijdschriften waarin ik zetel zal ik dit onverwijld ten berde brengen”.


Deze tekst is een fragment van een pamflet in 444 exemplaren dat discreet werd achtergelaten op diverse onbewaakte plekken in de KunstInstelling Wiels te Brussel tijdens de opening van Luc Tuymans op 22 April 2009 door militanten van de Bastard Art Gruppe. Een digitale versie van het volledige pamflet in pdf kan u hier downloaden.

Sunday, February 15, 2009

Manifest van het Bastardisme


OPRICHTING EN MANIFEST VAN HET BASTARDISME
door AndreVos Baader

(Uit Frankfurter Ungemeine van zondag 20 september 1959)

Achter enig overgeven, brengen wij de onderwerpen. De hymne der buizen door stuur, tijd-extase in oorlog der eeuwen! Voor stampen en springen, van aan de werkplaatsen, rokende met moderne bruggen gigantische vlaggen versierd kunstwerk als literatuur gecreëerd. Zou een man het genot verheerlijken, worden van de in de nachtelijke stations mortale slapeloosheid, wereldschoonheid: of is moralisme aan de beurt? Mysterieus vuur lijkt met gevaar vertrouwd. Het ideale absolute explosieve karakter dat nu moet ademen... dat willen anarchisten, tegen zo kan en past ieders minachtig met de opgehangen felheid die musea zijn en Wij der geestdriftige onverzadigbare vloedgolven: gymnasten applaudisseren de mildheid die Wij openrammen! De glijdende zuilen vluchten door ruimterails met oerelementen vol ideeën, rookslierten, Wij vernietigen rivieren, bezingen tot rebellie veelstemmige alomtegenwoordige elementen gezet als propellers wier horizon klappert, het snelle soort messen; slechts lijkt de soort op het circuit waarover Wij oproer, opportunistische salto en menigte bewegen als een mitrailleur in zijn onbeweeglijkheid, kringelende mooier stoomschepen bezingen. Fabrieken zullen een meesterwerk strijden langs de gloed van haar ronkende Nike, verrijkt, opgevat en weggeschoten. Wij zijn de bibliotheken der verste onbekende lafheid als enthousiaste wolken met groot militarisme, peinzender dan patriottisme en haar academies als de moeder der geen slaap in daden van snelheid. Waarvan zullen wij vlam zijn der koortsachtige schittering der zon die liefde sterven laat, en aan de moed de mooie verklaringen voor deuren die erin bestaat slangen te verheerlijken, energie, schoonheid van slangen op onze borst als blikkerende race-auto op de nieuwe baan. Agressief van dwingen, hygiënische vuistslag: de strijd. Voortschieten op de dichter willen menigen. Waarom bespannen in aftasten, het in machten dikke heftige leven trillend ook van agressieve vliegtuigen wiens beweging elektrisch is en die de wereld bezingen als moet het de uitloper der motorkap en de reeds derde van de manen; essentiële arsenalen, vulgaire aanval door brede en avontuurlijke wind door de hoofdsteden. Kijken hoe 10 zich rijden van de gestorvenen die verheerlijkt de door snelheid en roekeloosheid tegen buizen en de eeuwige oorvijg reeds vergroten. Wij Moed, revoluties voor het onmogelijke gisteren dat de verwoestende Samotrake herleidt tot de grootsheid der aarde, werken, die nooit glinsterend staan en de vermetelheid bezingen. Wij hebben het gebergte mens veelkleurige verslinders, de locomotieven willen en zullen om vrouw, paarden, auto en achterom poëzie de onze zijn.


B.A.G. - Kommando Knut Pedersen Hamsun
Zum 57. Todestag 19. Februar 1952


Dit Manifest van het Bastardisme* wordt toegelicht door AndreVos Baader aka DDV tijdens een avond georganiseerd door deBuren in het kader van het Performatikfestival in Literatuurhuis Passa Porta, Dansaertstraat 46, 1000 Brussel op Donderdag 19 Februari 2009 om 20.00u.

Op 20 februari 1909 verscheen het eerste Futuristisch Manifest van Filippo Tommaso Marinetti op de voorpagina van Le Figaro, het startschot voor de lange reeks avant-gardes van de 20ste eeuw. We herbekijken en herdenken de eisen en verwachtingen van toen. Sara De Roo (tg Stan) brengt een lezing van het manifest. Marinetti-kenner Sascha Bru (UGent) licht een en ander toe. Schrijver Jeroen Olyslaegers, dichteressayist Dirk van Bastelaere en beeldend kunstenaar Danny Devos reageren op sleutelbegrippen uit de tekst.


* Het Manifest van het Bastardisme gebruikt alle woorden van het Futuristisch Manifest, maar in een andere volgorde.