Friday, October 19, 2007

Geen Macht voor Niemand


Metabolisme van de Macht

discussieforum


Wivina De Meester - Wouter de Ploey - Danny Devos
Gui Polspoel


20 oktober 2007 - 16.00u

M_hka-Media - Antwerpen

Provisorisch Strijdprogramma voor de
Strijd om de Culturele Rechten van de
Gevangengehouden Kunstenaars

Verklaring van 20e oktober 2007


Wij strijden voor:
 1. Vrije Zelforganisatie voor de Kunstenaars.
 2. Vergoedingen volgens Tarief, Recht op Ontwikkeling en Werk, Ondernemingsraad en Stakingsrecht.
 3. Pensioen- en Ziekteverzekering.
 4. Kunsthistorische Omkadering door onafhankelijke Critici van buitenaf en vrije Keuze van Medewerkers.
 5. Zelfbestuur door Verkiesbaarheid in alle organisatorische Functies.
 6. Onbeperkt Bezoekrecht zonder Inmenging.
 7. Samenscholingsrecht zonder Inmenging.
 8. Afschaffing van Museumsbemoeienissen, buitengewone Huisreglementen en Isoleringstaktieken.
 9. Afschaffing van Censuur, Beroepsverbod en Broodroof.
 10. Vrije Toegang tot Binnen- en Buitenlandse Lectuur en Media zowel in de Museumsbibliotheek als Daarbuiten.
 11. Vrij Gebruik van alle Werkruimten en voltallig Personeel.
 12. Onbeperkte Toegang tot alle Aangelanden van het Museumdomein.

Kameraden, Kollega's, niet langer Getreuzeld!
Spuwt in de Handen en begin eraan!
Voor een Revolutionaire Museumbeweging!
Voor de Overwinning in de Kunstenaarsstrijd!

B.A.G. - Kommando Abu Musab Al-Zarqawi
voor zijn 41e geboortedag 20. okt 1966

In het kader van de voorstelling 'Wolfskers' van Toneelhuis in een regie van Guy Cassiers organiseren MuHKA_Media en Toneelhuis op zaterdag 20 oktober 2007 om 16.00u een discussieforum over "het metabolisme" van de macht.

"Wolfskers" is het tweede deel van een drieluik dat regisseur en artistiek leider van Toneelhuis Guy Cassiers heeft opgezet rond de macht. "Mefisto for ever" (2006) was het eerste deel en op het einde van het seizoen maakt hij het sluitstuk van de triptiek: "Atropa" (2008).

"Wolfskers" is gebaseerd op drie films van de Russische cineast Sokurov: "Moloch", "Taurus" en "The Sun", respectievelijk over Hitler, Lenin en Hirohito. Sokurov. Macht wordt meestal geassocieerd met wil en daadkracht. Sokurov toont zijn machthebbers echter als haast willoze subjecten. Lethargie en fataliteit hebben de plaats ingenomen van wil en daadkracht.

In hoeverre kan deze beschrijving als metafoor dienen voor een vergiftiging door de macht? Is de macht in laatste instantie een gift dat het individu fysiek en mentaal aantast, doet hallucineren en uiteindelijk op een bepaalde manier verstikt?

Deze vraag zouden we willen stellen aan personen die machtsposities hebben ingenomen of nog steeds innemen: politici, bedrijfsleiders, magistraten, captains of industry,...

No comments: